Evaluarea interna a calitatii

Evaluarea interna a calitatii se efectueaza la nivelul universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative, care organizeaza sau colaboreaza, direct sau indirect, in programe de studiu legal autorizate, precum si la nivelul directiilor si secretariatului universitatii de a caror functionare depinde calitatea programelor de studio.

Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studio. Asigurarea calitatii exprima capacitatea universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative de a oferi programe de educatie, in  conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.

Imbunatatirea calitatii educatiei se fundamenteaza pe evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea universitatii, precum si a Departamentelor si secretariatului, toate bazate pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta.

In Universitatea “Mihail Kogalniceanu” calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta atat la nivel universitatii si organizatorilor de programe de studii cat si pentru fiecare angajat.

Calitatea este un criteriu fundamental de finantare a programelor de studiu. In cadrul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, evaluarea comparativa interinstitutionala a programelor de studii universitare are drept consecinta finantarea diferentiata, in functie de calitatea diferita a programului oferit.

Universitatea “Mihail Kogalniceanu” trebuie sa functioneze astfel incat prin calitatea activitatii ei sa satisfaca increderea publica, iar invatamantul sa se afirme ca bun public.

Politicile de asigurare a calitatii educatiei din Universitatea “Mihail Kogalniceanu” sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel national şi international.

Asigurarea calitatii educatiei se refera la urmatoarele domenii si criterii:

A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:

a) structurile institutionale, administrative si manageriale;

b) baza materiala;

c) resursele umane.

B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii:

a) continutul programelor de studiu;

b) rezultatele invatarii;

c) activitatea de cercetare stiintifica;

d) activitatea financiara a universitatii.

C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;

f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.

Toate aceste aspecte sunt detaliate prin proceduri şi metodologii, atasate împreună cu ultimele statistici disponibile referitoare la autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea colegială, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea programelor de studii etc.

Mise à jour le Mercredi, 16 Février 2011 19:16