Regulamentul privind acordarea facilitatilor si burselor

Aprobat :                  sedinta de Senat din data de 4 aprilie 2012

Intra in vigoare :     incepand cu anul universitar 2012-2013

Inlocuieste:

 • Regulamentul privind acordarea facilitatilor si burselor pentru studentii de la Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, aprobat  in sedinta de Senat din data de  15.03.2007 si
 • Procedura de aplicare a Regulamentului privind acordarea facilitatilor si burselor pentru studentii de la Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, aprobata in sedinta de Senat din data de 16 decembrie 2009

Redactat de:                       Serviciul juridic al UMK

Aprobat de:                         Senatul UMK


Capitolul I. Principii

Articolul 1.     Bursele de studii se acorda in conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si cu Carta Universitatii „Mihail Kogalniceanu”.


Articolul 2.

2.1. Bursele de studii sunt de mai multe tipuri: burse de merit, burse speciale de merit, burse sociale si burse acordate de institutiile cu care Universitatea "Mihail Kogalniceanu" se afla in parteneriat.

 1. Bursele sociale au menirea de a sprijini material studentii inscrisi la Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi care se confrunta cu o situatie financiara sau personala deosebita.
 2. Bursele de merit sunt instituite pentru a stimula competitia intre studenti si pentru a recompensa performanta profesionala a acestora.
 3. Bursele speciale de merit sunt nominale, aprobate de Consiliul de administratie, la propunerea Consiliului profesoral

2.2.  Bursele  sunt sume de bani care se acorda intr-o singura transa. Valoarea acestora poate ajunge la 100% din taxa de scolarizare anuala, si se aproba anual de catre Consiliul de administratie.


Articolul 3.

3.1. Se acorda anual un numar de maxim cinci burse de merit, pentru studentii anului I ai fiecarei specializari acreditate, iar pentru anii superiori, cate o bursa pentru fiecare an, pentru fiecare program de studii de licenta  organizat de Universitatea „Mihail Kogalniceanu”.

3.2. Valoare bursei de merit poate ajunge la 100% din taxa anuala si se aproba anual de catre Consiliul de administratie.

3.3. Numarul de burse sociale nu este limitat


Capitolul 2. Bursele de merit. Organizarea si desfasurarea selectiei bursierilor


Articolul 4.     Bursele de merit pentru studentii anului I se acorda in urmatoarele conditii:

 1. Candidatul la admitere are media la Bacalaureat mai mare decat 9.50
 2. Candidatul depune o cerere de acordare a bursei pana la data de 15 septembrie si este programat la un interviu cu comisia de admitere, in perioada 01- 25 septembrie.
 3. In urma interviului, Comisia decide acordarea bursei, luand in considerare urmatoarele aspecte:

- activitatea profesionala anterioara a candidatului ( olimpiade scolare intr-un domeniu conex programului de studii, experienta profesionala concludenta etc.);

- activitatea socio-culturala a candidatului ( apartenenta la asociatii de tineret, cluburi studentesti etc. , experienta in organizarea unor activitati socio-culturale)

- motivatia, ambitia si proiectele profesionale, disponibilitatea de a sustine Universitatea in toate activitatile organizate  cu studentii.


Articolul 5.

5.1.     Bursele de merit pentru anii superiori se acorda in urmatoarele conditii:


 1. Studentul depune o cerere de acordare a bursei la secretariatul facultatii, pana la data de 1 iulie. Cererea este insotita de dosarul candidatului.
 2. Studentul are toate examenele din anul curent promovate, in sesiunea din vara.
 3. La momentul depunerii cererii, studentul are media anuala peste 8,50, pentru anul universitar in curs.
 4. Studentul are o prezenta foarte buna la cursuri si seminarii
 5. Dosarul candidatului contine prezentarea activitatii sale profesionale si socio-culturale,  desfasurate in anul universitar incheiat.

5.2.     Bursele de merit se acorda semestrial; pentru semestrul al doilea al anului universitar urmator, bursa este conditionata de activitatea profesionala a studentului in primul semestru.

5.3.     Conditia de mentinere a bursei castigate in primul semestru este ca punctajul obtinut la evaluarea semestriala sa fie egal cu cel putin jumatate din punctajul obtinut la evaluarea initiala.


Articolul 6.     Evaluarea se face dupa urmatoarea grila:

 • Media anuala se inmulteste cu 10 si se cuantifica in puncte;
 • Participarea cu comunicare la o manifestare stiintifica din tara sau strainatate, unde UMK nu este organizator – 30 puncte;
 • Publicarea unui articol in reviste de specialitate – 30 puncte;
 • prezentarea unei lucrari la Sesiunea stiintifica a UMK din luna mai – 20 puncte;
 • Participarea activa in cadrul Sesiunii stiintifice a studentilor UMK – 10 puncte;
 • Participarea in cadrul unui program de cercetare intern sau extern – 10 puncte;
 • Prezenta la activitatile UMK ( Sesiunea stiintifica din mai, Festivalul studentesc al  cantecului francez, intalnirile C.C.O.C, deschiderea anului universitar, alte conferinte sau evenimente) – 3 puncte;
 • organizarea unor evenimente in cadrul Asociatiei studentilor UMK  10 puncte;
 • calitatea de membru in structurile de conducere ale UMK si activitatea in cadrul structurilor si departamentelor UMK – 5-10 puncte;
 • participarea la alte activitati socio-culturale -  5 – 10 puncte;
 • colaborarea cu alte organizatii sau cluburi studentesti  3 - 5 puncte;
 • alte activitati 5 – 10 puncte;


Articolul 7.     Senatul Universitatii numeste Comisia de evaluare a dosarelor depuse in acest scop, formata din doua cadre didactice. Aceasta comisie evalueaza dosarele conform cu Art. 6  prezinta rezultatele evaluarii si propunerile de acordare a burselor Consiliului de Administratie.


Articolul 8.     Rezultatul evaluarii cererilor se comunica aplicantilor pana la data de 1 august.


Articolul 9.     Evaluarea semestriala

9.1. Bursa se acorda semestrial, in urma evaluarii activitatii profesionale a studentului bursier, pe baza unui dosar intocmit conform cu cel de la Art.5 si evaluat dupa grila de la Art. 6

9.2. Dosarul de evaluare semestriala se depune in perioada 20-26 februarie si se evalueaza in termen de 5 zile de la depunere.


Articolul 10.  Bursele de merit nu se acorda doi ani consecutivi. Studentul bursier reprezinta Universitatea si se angajeaza manifeste acelasi interes pentru activitatile ce l-au calificat pentru bursa, pe intreaga perioada de scolarizare.

Articolul 11.  Universitatea ‚Mihail Kogalniceanu” din Iasi acorda pentru angajati bursa speciala de merit.


Capitolul 3. Bursele sociale


Articolul 12.  Pentru motive intemeiate, insotite de documente doveditoare, se pot acorda burse sociale sau se pot aproba cereri de reducere a taxei de scolarizare


12.1  Bursele sociale se acorda in urma cererii motivate depuse in nume personal la Secretariatul facultatii. Comisia de evaluare a dosarelor analizeaza motivele prezentate in cerere si inainteaza propunerea de acordare a bursei Consiliului de administratie, spre aprobare. Acesta poate admite acordarea unei burse sociale in valoare de 10 pana la 50% din valoarea totala a taxei de scolarizare pentru anul universitar respectiv.


12.2 Criteriile de acordare a burselor sociale includ motive personale, materiale sau de sanatate ce au afectat capacitatea studentului de a se intretine pe perioada studiilor.

12.3. Se pot acorda burse sociale studentilor orfani de ambii parinti, cei proveniti din centre de plasament sau din plasament familial care nu realizeaza un anumit venit sau studentii bolnavi de TBC (si alte boli) care se afla in evidenta unitatilor medicale.


12.4. Bursele sociale nu se acorda studentilor care au rezultate profesionale scazute in anul universitar precedent si nici studentilor din anul I. Activitatea profesionala se poate evalua pe baza unui dosar similar celui de la Art. 5 punctul e.


12.5. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • adeverinte de salariat cu venitul net, pentru membrii familiei care realizeaza venituri salariale sau taloane de pensie in original (dupa caz), ambele tipuri de acte pe lunile iulie, august si septembrie;
 • Acte doveditoare pentru argumentele aduse in cererea de bursa


12.6. dosarul mai poate contine:

 • adeverinte eliberate de administratia financiara pentru toti membrii familiei;
 • adeverinta de la primarie, din care sa reiasa ca nu realizeaza venituri de pe pamantul aflat in proprietate;
 • declaratii pe proprie raspundere, legalizate de notar, pentru toti membrii familiei care nu realizeaza venituri;
 • adeverinte de elev/student pentru frati, conform carora acestia nu beneficiaza de burse.
Ultima actualizare în Marţi, 26 Noiembrie 2013 17:26