Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
CAILE PROCEDURALE DE SOLUTIONARE A UNUI CAZ SPECIAL DE INFRACTIUNE PROGRESIVA

Autor: Rodica PANAINTE

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 94-98

Rezumat:

Articolul relevă, plecând de la o soluţie recentă din jurisprudenţa unei instanţe superioare de control - Curtea de Apel Iasi - , dificultăţile reale care apar în situaţia în care instituţii din dreptul penal material nu-şi găsesc corespondent în reglementările procesual penale.

Sunt expuse controversele din doctrina asupra aspectului particular analizat, controverse care nu sunt decât expresia unui vid legislativ în materie şi care aşază clauzele concrete din practică pe o traiectorie nedorită a incertitudinii. Deşi se susţin propunerile de lege ferenda pentru perfecţionarea reglementării procesual penale cu privire specială asupra infracţiunii progresive, se pledează pentru soluţionarea, până în acel moment, a cererilor de revizuire printr-o interpretare nuanţată a dispoziţiilor legale existente, în scopul realizării principiilor aflării adevărului şi respectării drepturilor fundamentale.

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 07:50