Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
SANCTIUNILE INTERNATIONALE IN CAZ DE NEEXECUTARE A HOTARARILOR CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Autor: Corneliu-Liviu POPESCU

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 39-49

Rezumat:

Convenţia europeană a drepturilor omului conţine obligaţia statelor părţi la un litigiu european să execute hotărârile definitive de condamnare pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar ea nu include nicio normă privind sancţiunile în caz de neexecutare. Sancţiunile internaţionale în materie sunt înscrise în alte surse ale dreptului internaţional şi anume Statutul Consiliului Europei, jurisprudenţa Curţii Europene şi actele adoptate de organele interne ale acestei organizaţii internaţionale. Aceste sancţiuni internaţionale sunt aplicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de Comitetul Miniştrilor şi de Adunarea Parlamentară.

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 07:44