Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
DREPTUL DE A SESIZA CURTEA CONSTITUTIONALA PENTRU A EFECTUA CONTROLUL CONSTITUTIONALITATII LEGILOR

Autor: Genoveva VRABIE

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 13-27

Rezumat:

Autoarea, scoţând în evidenţă importanţa problemei abordate, arată că ea nu ţine, cum s-ar părea, de „dreptul procedural” ci de „dreptul material”, normele care stabilesc cine şi cum poate sesiza organul de jurisdicţie constituţională refectând de fapt o anume politică privind exercitarea puterii etatice. Ea urmăreşte mai departe această politică, arătând cine exercită dreptul de sesizare a curţilor (tribunalelor) constituţionale în statele ce fac parte din Uniunea Europeană. Detaliind apoi problemele ridicate de exercitarea acestui drept în România, vine cu argumente în spijinul concluziei potrivit căreia recunoaşterea unui decurs direct al particularilor la Curtea Constitutională ar fi de natură a rezolva unele probleme pe care ridică existenţa unor norme neconstituţionale în câmpul normativ juridic

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 07:44