Sondaj 9

gol
 
Planul de invatamant


Planul de învăţământ 2011 - 2012

ANUL  III

Semestrul I

Discipline obligatorii


Ore de curs / sapt.

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica

 Fisa disciplinei

Politică externă şi diplomaţie

    Lect.dr. L. Dirdala

2

2

5Globalism şi globalizare

    Lect.dr. A. Sandu

2

1

5Dreptul Uniunii Europene

    Lect.drd. C. Verga

2

1

4Tehnici de negociere  

    Lect.drd. F. Popa

2

1

4Metodologia cercetării în ştiinţele sociale (I)

    Asist.drd.I. Cozianu

2

1

3Practica de specialitate

    Asist.drd.I. Cozianu

-
4
3Discipline opţionale (două din trei)


Ore de curs/ sapt.

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica    Fisa disciplinei 

Introducere in sistemul mass-media

   Lect.drd. F. Popa

2

1

3Ordine mondiala

    Lect.dr. L. Dirdala

2

1

3Libertate, securitate şi justiţie în UE

    Prof.dr. A. Ciuca

2

1

3
Discipline facultative


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica    Fisa disciplinei

Limba Franceză

     Asist.dr. A. Pavel

1

1

2Limba Engleză

     Asist.drd. C. Dracsineanu

-

2

2
Semestrul II

Discipline obligatorii


Ore de cursOre de seminar sau laboratorCredite
 Programa   analitica 

  Fisa disciplinei 

Studii de securitate

    Lect.dr. L. Dirdala

2

2

5Analiza conflictelor internationale

    Lect.dr. L. Dirdala

2

1

5Geopolitică şi geostrategie

    Conf.dr. C. Sandache

2

1

4Istoria Europei Centrale şi de Est

    Conf.dr. C. Sandache

2

1

4Metodologia cercetării în ştiinţele sociale (II)

    Asist.drd. I. Cozianu

2

1

3Practica de specialitate

    Lect.dr. L. Dirdala

-
4
3


Analiza conflictelor internaţionale     Lect.dr. L. Dirdala

Discipline opţionale (două din cinci)


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica Fisa disciplinei 

Procesul constitutional in U.E.

    Lect.drd. C. Verga

2

1

3Managementul proiectelor

    Asist.drd. I. Cozianu

2

1

3Sisteme ale administraţiei publice în Europa


2

1

3

  


Discipline facultative


Ore de curs

Ore de seminar sau laborator

Credite

 Programa   analitica
 Fisa disciplinei 
Naţiuni şi naţionalisme în Europa

2

1

3Limba Franceză

     Asist.dr. A. Pavel

1

1

2Limba Engleză

     Asist.drd. C. Dracsineanu

-

2

2 


Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Introducere în ştiinţa politică

2

2

 

5

Introducere în relaţiile internaţionale

2

2

 

5

Drept constituţional şi instituţii politice (TGSC)

2

1

 

4

Istoria Europei

2

1

 

3

Introducere în filosofie

2

1

 

3

Limba engleză

 

2

 

2

Limba franceză

 

2

 

2

Mise à jour le Mercredi, 09 Novembre 2011 11:06