Regulamentul concursului

REGULAMENT DE ORGANIZARE A FESTIVALULUI - CONCURS STUDENŢESC DE CÂNTEC FRANCEZ

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE


1.1.   La Festivalul-Concurs Studenţesc de Cântec Francez pot participa studenţi de la toate ciclurile de studii din toate universităţile din România şi din străinătate. Participarea la Festivalul-Concurs este gratuită.

1.2.   Poate  participa orice persoană, fără limită de vârstă, non-profesionişti.

1.3.   Concurenţii vor evolua în concurs :

-          solo sau,

-          în duet

1.4.   Formularul de participare se va completa  după desfăşurarea etapei de preselecţie (Anexa 1).

1.5.   Înscrierea la concurs se poate face cu 45 zile înaintea desfăşurării concursului.

1.6.   Piesa muzicală propusă în concurs trebuie selectată din repertoriul  interpreţilor francofoni.

1.7. Directorul Festivalului va organiza preselecţia pentru participanţii înscrişi la Festivalul-Concurs.

1.8. Juriul preselecţiei, format din directorul festivalului şi un membru al juriului, de comun acord cu participantul vor selecta cântecul propus pentru concurs.

1.9. Decizia finală asupra pieselor prezentate în concurs îi aparţine în totalitate juriului preselecţiei.


II. DERULAREA CONCURSULUI

2.1. Participanţii la concurs vor fi prezentaţi publicului spectator  de către  prezentatorul  festivalului.

2.2. Juriul format din 5-7 membri, cadre didactice universitare şi reprezentanţi ai vieţii culturale vor aprecia, prin acordarea de note, evoluarea concurenţilor.

2.3. Clasamentul final va fi făcut public concurenţilor. Punctele acordate nu vor servi drept referinţă decât  pentru membrii juriului .

2.4.  În caz de egalitate sau opinii separate ale membrilor juriului,  Preşedintele juriului va dispune de votul preferenţial.

2.5.  Notele, de la 1 la 10, vor fi acordate de către membrii  juriului la sfârşitul prestaţiei fiecărui concurent.

2.6.  Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, organizator, va asigura suportul tehnic (sonorizarea, microfoane). Instrumentele muzicale şi/sau suporturile necesare acompaniamentului vor fi suportate de  către participanţi.

2.6.  Suporturile  CD utilizate în cadrul Festivalului-Concurs  nu se inapoiază.


III. CRITERIILE DE  EVALUARE

3.1. Evaluarea prestaţiei concurenţilor :

-          alegerea piesei muzicale şi pronunţia în franceză: de la  1 la  10 puncte;

-          calitatea  textului şi a muzicii: de la  1 la 10 puncte;

-          calitatea vocii (timbrul,  tehnica de interpretare): de la  1 la 10 puncte;

-          calitatea prestaţiei  (jocul scenic) : de la  1 la 10 puncte.

3.2. Deciziile juriului  sunt definitive, ele nu pot fi contestate.


IV. PREMIILE  FESTIVALULUI

4.1. Festivalul concurs studenţesc Cântec Francez dispune de 4 premii ale juriului şi  premii speciale.

Juriul va  atribui :

-          Marele Premiu

-          Premiul  I

-          Premiul   II

-          Premiul   III

4.2. Premiile vor fi înmânate câştigătorilor în cadrul festivităţii de premiere.

4.3. Fiecare participant va primi o  Diplomă de participare.

4.4. Toţi participanţii acceptă ca prestaţia lor, pe parcursul Festivalului-Concurs, să fie înregistrată pe diverse suporturi şi  difuzată în mass-media cu titlu gratuit.

4.5. Toţi participanţii sunt invitaţi la festivitatea de premiere şi nu se vor opune reproducerii fotografiilor lor în presă sau pe suporturile publicitare ale UMK.

4.6. Ridicarea premiului se face de către premiant sau de către un reprezentant al acestuia.

4.7. Câştigătorul Marelui Premiu nu va mai participa la ediţiile viitoare ale Festivalului-Concurs decât în calitate de „invitat în recital”.

4.8. Organizatorii îşi rezervă dreptul de anulare a desfăşurării Festivalului-Concurs în caz de dificultăţi legate de organizarea sau finanţarea acestei manifestări artistice extracurriculare.


V. TRANSPORTUL/CAZAREA/MASA

5.1. În limita posibilităţilor organizatorii pun la dispoziţie studenţilor străini cazarea. Cheltuielile legate de transport, masă etc. vor fi suportate de către concurenţi.

VI. MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI

6.1. Din motive de organizare etc.,  prezentul  regulament poate fi modificat. Dacă  modificările sunt substanţiale, organizatorii vor anunţa în timp util concurenţii.

6.2.  Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din data de 02.04.2013.


 PREŞEDINTELE SENATULUI

Lector dr. Lucian DÎRDALĂ


Mise à jour le Jeudi, 04 Avril 2013 10:04