Anexa la organigrama

VALABILA IN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

PRESEDINTE CA Prof. dr. Genoveva VRABIE
RECTOR

Lector univ. dr. Bogdan – Michael CIUBOTARU

DECANUL Facultatii de Drept


PRODECAN
Lect. dr. Rodica PANAINTE
PRESEDINTE SENAT Lector dr. Lucian DIRDALA
Director departament Drept si stiinte socio-umane Lect. dr. Irina APETREI
Presedintele Comisiei pt. evaluarea si asigurarea calitatii - Universitate
Lector univ. dr. Bogdan – Michael CIUBOTARU
Presedintele Comisiei pt. evaluarea si asigurarea calitatii - Facultatea de Drept
Lect. dr. Rodica PANAINTE
Presedintele Comisiei de etica
Lect. dr. Florentina POPA
Presedintele Comisiei de audit intern
Lector dr. Rodica PANAINTE
Coordonator al Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera Lect. Drd. Andra RUHS
Director al Centrului de studii europene si drept comunitar Lect. Dr. Lucian DIRDALA
Centrul de Resurse, Informare  si Documentare (CRID) Lector drd. Andra RUHS
Director de studii (ECTS) Lect. dr. Dionisie AFLOROAEI
Director al Centrului de Conferinte al UMK 
Lect. drd. Andra RUHS
Director Departament imagine UMK
Lector dr. Florentina POPA
Director departament lingvistic Lect. dr. Catalin DRACSINEANU

Coordonator al Directiei de Relatii Internationale si cooperare europeana

Biroul pt programe comunitare

Prof. univ. dr. Stefan Antonio SANDU


Director Directia Comunicatii si tehnologia informatiei Lect. Drd. Andra RUHS


BIBLIOTECA     
RESPONSABIL BIBLIOTECA  
Andrei Ionut CUZIC


EDITURA „CUGETAREA”    
Redactor sef
Prof. dr. Genoveva VRABIE
Redactor adjunct
Lector dr. Lucian Dumitru DIRDALA
Secretar general de redactieDiana Naiman


DIRECTIA FINANCIAR -CONTABILA
DIRECTOR ECONOMIC Ec. Laurentiu Eduard CIOCIOIU
Economist Ec. Mihaela FRUNZA
DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE
Avocat, Lect. dr. Dionisie AFLOROAEI
Insp. Resurse umaneAndra RUHS
DIRECTIA SECRETARIAT

SECRETAR SEF Mihaela  MATRAN-DAN
Secretar
Diana NAIMAN
DIRECTIA ADMINISTRATIVA    
ADMINISTRATOR

Sofer Petru ALEXANDRU
Agent de paza Dumitru TEACA
Ingrijitoare Getta MIHAI
Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 07:27