Sondaj 9

gol
 
Conf. univ. dr. Cristian Sandache - Rector

Rector

cv română

e-mail:

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  (2008-2010)


 
I. VOLUME PUBLICATE ÎN CALITATE DE UNIC AUTOR:

1. Îngerii căzuţi. O istorie a Extremei-Drepte din România, Ed.Corint (acreditată CNCSIS), Bucureşti, 2010, ISBN 973-135-556-6.
2. Literatură şi ideologie în România lui Nicolae Ceauşescu, Ed.Mica Valahie (acreditată CNCSIS), Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-7858-43-6.

II. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE CNCSIS (2008-2010):

Categoria B+:

1. Les intellectuels roumains devant la tentation legionnaire. Sequences, în "Buletin Ştiinţific" nr.19, UMK (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus, Ideas RePec, Econpapers, Socionet), Ed.Cugetarea, Iaşi, 2010, pp.71-79, ISSN 1221-4876.

2. Consideraţii privind extrema-dreaptă europeană interbelică, în "Analele Universităţii din Craiova" (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în baza de date internaţionale SCOPUS), seria ISTORIE, Anul XIV, nr.2 (16), 2009, pp.251-269, ISSN 1224-5704.

3. The Foreign Policy of Romania (1920-1930). Sequences, în "Buletin Ştiinţific" nr.18, UMK (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus, Ideas RePec,Econpapers,Socionet), Ed.Cugetarea, Iaşi, 2009, pp.125-131, ISSN 1221-4876.

4. Consideraţii privind relaţiile franco-germane (1940-1944), în "Analele Universităţii din Craiova" (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în baza de date internaţionale SCOPUS), seria ISTORIE, Anul XIV, nr.1(15) 2009, pp.223-235, ISSN 1224-5704

5. Le Groupe *Iconar* et le Mouvement Legionnaire. Seqvences, în "Codrul Cosminului", (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în bazele de date internaţionale European Reference Index to the Humanities. Discipline "History", Socionet, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals, Open Directory Project), nr.14 (24), Revista Catedrei de Istorie şi Relaţii Internaţionale, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, 2008, pp.205-215, ISSN 1224-032x

6. Franţa regimului de la Vichy- aspecte politico-legislative, în "Buletin Ştiinţific" nr.17, UMK (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus, Ideas RePec, Econpapers, Socionet), Ed. Cugetarea, Iaşi, 2008, pp.100-108, ISSN 1221-4876

7. Politica externă a României interbelice în viziunea lui Mihai Antonescu, în "Buletin Ştiinţific" nr.17, UMK (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria B+, indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus, Ideas RePec, Econpapers, Socionet), Ed.Cugetarea, Iaşi, 2008, pp.178-183.

Categoria C:

1. Partidul "Totul Pentru Ţară" şi alegerile parlamentare din 1937, în Analele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria C), seria ISTORIE, serie nouă, an I, nr.1, Bucureşti, martie, 2010, pp.158-167, ISSN 1584-3343

2. Principiile wilsoniene între realism şi utopie, în "Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol" (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria C) (AIIX), Tom XLV, Iaşi-600 de ani de atestare documentară, Ed.Academiei Române, Bucureşti, 2008, pp.389-393, ISSN 1221-3705

Categoria D:

1. Critica modelului Titulescu în politica externă a României interbelice, în "Studii şi materiale de istorie contemporană" (revistă aflată în baza de date a CNCSIS, categoria D), Institutul de Istorie "N.Iorga", serie nouă, VII/2008, Bucuresti, pp 21-26.


III. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE (2008-2010)

1. Repere în politica externă a Bulgariei (1908-1944), în vol.Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu. LXX. Istorie şi Istoriografie Contemporană. Editor coordonator: dr. Florin Stan, Ed.Muzeului Marinei Române Constanţa, 2010, pp.161-170, ISBN 978-973-88973-9-7.

2. Tratatul dela Trianon-obiect de dispută româno-maghiar. (Câteva observaţii), în vol. România în ecuaţia păcii şi a războiului (1919-1947), Gh.Buzatu, Horia Dumitrescu (coordonatori), Casa Editorială Demiurg (ed.recunoscută CNCSIS), Iaşi, 2009, pp.108-113, ISBN 978-973-152-143-5.

3. Un mare istoric, în vol. Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu profesorului Gh.Buzatu, vol. 1, Casa Editorială Demiurg (ed.recunoscută CNCSIS), Iaşi, 2009, p.54, ISBN 978-973-152-143-5.

4. Consideraţii privind discursul economic al dreptei româneşti, în vol. Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu profesorului Gh.Buzatu, vol.1, Casa Editorială Demiurg (ed.recunoscută CNCSIS), Iaşi, 2009, pp.385-392, Iaşi, ISBN 978-973-152-143-5.

IV. ARTICOLE PUBLICATE ÎN ALTE REVISTE (2008-2010):


1. Literatură şi politică: Paul Morand, în "Dacia Literară", anul XXI (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.93 (6/2010), Iaşi, pp.52-60, ISSN 1220-7322.

2. Radu Petrescu sau boicotarea istoriei, în "Dacia Literară", anul XXI (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.92 (5/2010), Iaşi, pp.53-58, ISSN 1220-7322

3. Publicistica lui Eugen Simion, în "Dacia Literară", anul XXI (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.91 (4/2010), Iaşi, pp.46-50, ISSN 1220-7322

4. Stelian Tănase-istoric al comunismului, în "Dacia Literară", anul XXI (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.88 (1/2010), Iaşi, pp.108-110, ISSN 1220-7322

5. Publicistica politică a lui Ioan Petru Culianu, în "Dacia Literară", anul XX (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.84 (3/2009), Iaşi, pp.49-51, ISSN 1220-7322.

6. Jurnalul politic al lui Octavian Goga, în "Dacia Literară", anul XX (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.83 (2/2009), Iaşi, pp.37-39, ISSN 1220-7322.

7. Marin Sorescu şi fascinaţia universului rural, în "Dacia Literară", anul XX (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.82 (1/2009), Iaşi, pp.34-36, ISSN 1220-7322.

8. Eseistul Marin Preda, în "Dacia Literară", anul XIX (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.81 (6/2008), Iaşi, pp.51-53, ISSN 1220-7322

9. Congresul V al Partidului Comunist din România şi problema naţională, în "Arhivele Securităţii" (4), CNSAS, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2008, pp.458-573, ISBN 973-85206-4-9

10. Nicolae Iorga-om politic, în "Dacia Literară", anul XIX (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.79 (4/2008), Iaşi, pp.35-37, ISSN 1220-7322

11. Controversata radiografie a unei epoci sau "cazul" Marian Popa, în "Dacia Literară", anul XVIII (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.78 (3/2008), Iaşi, pp.36-39, ISSN 1220-7322.

12. Rezistenţa prin cultură: presa clericală şi şcoala românească din Ardeal (1867-1918), în "Dacia Literară", anul XVIII (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.77 (2/2008), Iaşi, pp.46-48.

13. Presa comunistă din România în anii 1944-1946. Secvenţe, în "Dacia Literară", anul XVIII (serie nouă din 1990), revistă membră a Asociaţiei Revistelor şi Publicaţiilor din Europa (ARPE), nr.76 (1/2008), Iaşi, pp.47-50.

14. URSS în anii stalinismului postbelic: instantanee economico-sociale, în "Echidistanţe", 3-4/51-52, Rusia postcomunistă în politica internaţională, Ed.Institutul European, Iaşi, 2008, pp.9-19, ISSN 1221-89-87.


V.PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (2008-2010):

1. Sesiunea ştiinţifică anuală "Provocările societăţii postcomuniste. Dimensiuni politico-juridice, instituţionale şi culturale", Iaşi, 22 mai 2010. Organizatori: UMK, Asociaţia Română de Drept Constituţional. Titlul comunicării susţinute: "Moştenirea cneazului Lazăr. Sârbii despre ei şi despre Kosovo."

2. Sesiunea ştiinţifică anuală "Modelul european şi evoluţia juridico-instituţională a României", Iaşi, 16 mai 2009. Organizatori: UMK, Asociaţia Română de Drept Constituţional. Titlul comunicării susţinute: "Repere în politica externă a Regatului Bulgariei (1878-1944)".

3. Simpozionul "Diplomaţie şi conflict în relaţiile internaţionale", Iaşi, 3-4 decembrie 2008. Organizatori: Asociaţia de Relaţii Internaţionale Est-Democraţia, Univ.Al.I.Cuza Iaşi, Muzeul Unirii, Iaşi, Academia Română. Titlul comunicării susţinute: "Consideraţii privind relaţiile franco-germane (1940-1944)".

4. Simpozionul "O problemă mereu actuală: documentele epocii contemporane", Iaşi, 24 septembrie 2008. Organizator: Academia Română filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană. Titlul comunicării susţinute: "CNSAS-o instituţie controversată".

5. Sesiunea ştiinţifică anuală "România în cadrul UE. Modele istorico-leislative şi instituţionale", Iaşi, 23 mai 2008. Organizatori: UMK, Asociaţia Română de Drept Constituţional. Titlul comunicării susţinute: "Principiile wilsoniene între realism şi utopie".


VI. CITĂRI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ROMÂNĂ ŞI STRĂINĂ (2008-2010):

1. Stephen O. Schuller, "Fur glaube, Fuhrer, Volk, Vater-oder Mutterand? Die Kampfe um die deutschen Jugend im romanischen Banat (1918-1944), LIT Verlag, Munster, 2009, p.41.

2. Adriana Ivonne Marinescu, "Tipul eroului în cultura română. De la stereotip la comportamentul politic/The Hero in Romanian Culture. From Stereotipe to Political Behaviour", Ed.Lumen, Iaşi, 2009, p.121.

3. Petre Ţurlea, "Ion Antonescu", Ed.Semne, Bucureşti, 2009, p.45

4. Corneliu Ciucanu, "Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie", Ed.TipoMoldova, Iaşi, 2009, p.330.

5. Florin Gh.Gheţău, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "CS.Nicolaiescu-Plopsor", IX, Craiova, 2008, pp.425-426.

6. Stan Stoica (coordonator) , Dicţionar biografic de istorie a României, Ed.Meronia, Bucureşti, 2008, p,584.

7. E.Bold, R.A.Locovei, Relaţii româno-sovietice (1918-1941), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, p.342

8. Gh.Buzatu, S.Cheptea, M.Cârstea (ed), "Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu. (Comentarii, Anexe, Cronologie), vol.1, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, pp.48-58.

Last Updated on Monday, 24 September 2012 10:52