WORKSHOP EXPLORATORIU: Convergente inter si transdisciplinare in etica aplicata

6.12.2012- Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Propus de Conf.  Univ. Dr. Antonio SANDU


Prezentarea tematicii abordate

Cadre teoretice definitorii pentru workshopul exploratoriu
Bernard (2011) defineste moralitatea prin referinta la codurile de conduita ce trebuiesc urmate in cadrul individual, sau in cadrul grupului. Termenul de moralitate este utilizat cu referinta la codurile de conduita ce trebuie urmate de un grup oarecare sau de intreaga societate. Conduitei imorale i se adauga un tip particular de judecata numit „ratiune morala”.
Relativismul etic neaga existenta unui adevar moral unic asa cum este el afirmat in eticile universaliste precum cea aristotelica, kantiana, etc.
In sistemele de etica relativista adevarul moral este un construct social construit prin negocierea interpretarilor asupra comportamentelor dezirabile din punct de vedere moral, acceptate intr-o societate particulara, intr-un anumit moment istoric. In sistemele de etica universalista, codurile morale au pretentia de a ghida conduita indivizilor in baza unor principii unice si imuabile, fie de origine divina, fie bazate pe o ratiune apriorica, imuabila. In viziunea lui Bernard (2011), moralitatea in sens normativ se refera la un ghid universal a comportamentului, care sa fie plauzibil si adaptat conditiilor particulare in care acesta urmeaza sa se infaptuiasca.
Etica aplicata analizeaza din punct de vedere moral o serie de situatii concrete din practica sociala sau profesionala, in vederea luarii/adoptarii unor decizii adecvate. In domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicala, etica juridica, etica in mass-media, etica profesionala, etica mediului inconjurator, etica afacerilor etc. (Filip, Iamandi, 2008).
Gilles Lipovetsky  (1996) considera ca societatea postmoderna este una postmoralista, situata in amurgul datoriei, punandu-i-se mai degraba sintagma “Epoca minimalismului” (Lipovetsky, 1996; 2005; 2007) decat cea de “Societatea permisivitatii generalizate” (Cristea, 2005). Etica contemporana infiinteaza normele morale pe principii liberale pluraliste si pragmatice.
Se prefera o centrare pe valoarea pozitivismului, a cooperarii ca sursa a eficientei, a imbogatirii personale, fie ea culturala, spirituala, sau morala din accesul la alteritate. Toleranta ca valoare etica este legitimata de un nou umanism, utilitarist (Sandu, Ciuchi, 2010).
Etica aplicata ar trebui sa constituie, in opinia noastra, un continuum teoretic si metodologic cu etica teoretica. Marele curente si doctrine etice stau la baza eticii aplicate aceasta neputand realiza judecati de valoare cu privire la bine sau rau in lipsa unor clarificari axiologice provenite din etica teoretica.
Reflectia etica in general si evaluarea etica a tehnologiilor (medicale) trebuie sa raspunda la intrebari fara precedent cu privire la status-ul speciei umane si la modul in care ne raportam la generatia viitoare. Dezvoltarea tehnologiilor medicale ar putea constitui un  nou criteriu de inegalitate sociala dand nastere unei umanitati privilegiate. Lee Silver (cf. Susumu, 2011) afirma ca lumea va fi impartita in doua grupuri, oameni imbogatiti genetic si „oameni naturali”.
Vorbim astazi de posibilitatea aparitiei unor viitoare noi specii umane rezultate nu pe calea selectiei si evolutiei naturale, ci prin efectul demiurgic al dezvoltarii tehnologiilor din domenii precum biologia sintetica, genetica, neurobiologia si neurostiintele, tehnologiile protezarii si nu in ultimul rand al cercetarii din domeniul inteligentei artificiale.
Tehnologia informatiilor ridica si ea o serie de probleme de natura etica, care sunt date de evolutia societatii informationale. Noi consideram ca evolutia digitala realizeaza o adevarata virtualizare a spatiului social cu consecinte deosebite pentru evolutia fiintei si speciei umane. Digitalizarea experientei cotidianului realizeaza prin artefacte precum cybersex, dependenta de jocuri, descatusarea violentei in mediul virtual, revolutii 2:0, virtualizarea frontierelor si transformarea acestora in spatii ale comunicarii digitale.
Reglementarea protectiei drepturilor de autor in cyberspatiu,  prin documente oficiale precum ACTA, ridica semne de intrebare cu privire la protectia reala a datelor personale si incalcarea dreptului privat al comunicarii pe internet. Poluarea excesiva produsa de tehnologiile existente, mai ales cele din domeniul energiei transportului industriei chimice etc., a generat nevoia unei analize etice a tehnologiilor din perspectiva unei etici particulare.
Bioetica apare ca o ramura privilegiata a eticii aplicate in anii 70 odata cu dezvoltarea tehnologiilor medicale la un nivel care necesita evaluarea morala a acestora. Una din primele provocari ale bioeticii in demersul sau transdisciplinar reprezinta dilemele generate de controlul activ al actului reproductiv realizat inafara actului de reproducere. Acestea sunt legate de statutul juridic al embrionului uman si de necesitatea protectiei demnitatii persoanei umane si a reglementarii dreptului la demnitate a persoanei nenascute (Huidu, 2010; Vicol, Stinga, 2007; Astarastoae, Ungureanu, Stoica, 2003). Una dintre cele mai importante probleme ale eticii o reprezinta exprimarea dreptului la decizie asupra propriei vieti, care in cazul eticii medicale si a bioeticii in general, imbraca forma consimtamantului informat. Nu in toate situatiile pacientul este in masura sa-si dea consimtamantul informat, in locul acestuia vor consimti rudele, sau tratamentul se va realiza prin incuviintarea instantei judecatoresti.
O interferenta postmoderna dintre bioetica, epistemologie si filosofia stiintei provine dinspre domeniul eticii cercetarii pe subiecti umani. Aceasta fiind o cercetare cu un inalt grad de subiectivitate il va incarca in acelasi timp pe cercetator cu responsabilitatea fata de semnificatia sociala a rezultatelor (Vicol, Bulgaru-Iliescu, Astarastoae, 2009) fata de corectitudinea utilizarii metodologiei, onestitatii, prezentarii limitelor cercetarii inclusiv celor epistemice si metodologice cat si fata de nevoile subiectilor participanti la investigare. Etica cercetarii se bazeaza pe o serie de principii, dintre care cele mai semnificative sunt reprezentate de onestitatea obtinerii si prezentarii rezultatelor, nonvatamarea subiectilor umani, respectarea autonomiei subiectilor si principiul beneficientei. Principiul autonomiei este de altfel definitoriu intregii modernitati liberale, fiind situat la temelia modelului cultural occidental.

Comitetului de organizare:

Moderator - Conf. Univ. Dr. Antonio SANDU
Cercetator postdoctoal dr. Roxana Necula - UMF Iasi
Drd Ana Caras -UAIC Iasi
Secretar Diana Naiman
Marketing online si mass media- Lect.  Drd. Andra Marin, Lect. Dr. Florentina Popa

Call for papers

Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi in parteneriat cu Centrul de Cercetari Socio-Umane Lumen si Editura Lumen,
va invita sa participati la WORKSHOP EXPLORATORIU:
Convergente inter si transdisciplinare in etica aplicata,
care va avea loc la sediul Universitatii Mihail Kogalniceanu din Iasi (Romania) din Strada Balusescu nr 2, in data de 6 decembrie 2012.
Scopul workshop-ului este : Initierea de colaborari stiintifice intre cercetatori romani din diverse Universitati si Institutii de cercetare, in vederea abordarii si promovarii unor directii  noi  de cercetare in etica aplicata si implicarea studentilor, doctoranzilor  si tinerilor cercetatori  in activitati stiintifice de actualitate pe plan international.

Sunt asteptate lucrari cu caracter teoretic sau aplicativ in toate domeniile eticii aplicate:

BIOETICA;
ETICA FUNCTIONARULUI PUBLIC;
ETICA AVOCATULUI;
ETICA MAGISTRATULUI;
ETICA IN SERVICIILE SOCIALE,
ETICA CERCETARII;
EVALUAREA ETICA A TEHNOLOGIILOR;
ETICA JURNALISTULUI;
PROBLEME ETICE LEGATE DE CALITATEA VIETII;
MEDICINA LEGALA SI BIOETICA;
CONSILIERE DE ETICA/ SUPERVIZARE DE ETICA;
EXPERTIZA ETICA SI AUDIT ETIC;
ETICA POLITICA;
ETICA SPATIULUI PUBLIC;
ETICA IN AFACERI;
RESPONSABILITATEA SOCIALA SI DEZVOLTARE DURABILA;
ETICA IN COACHING SI COACHING-UL ETIC;
ETICA IN EDUCATIE. Etc..

Prezentarile se vor desfasura sub forma unor prezentari orale, poster si prezentari virtuale (prin Skype).

Deadline-uri:
-    Inscrierea participantilor si propunerea titlului lucrarilor: 15 Noiembrie 2012;
-    Termenul limita de depunere a abstractelor:  1 Decembrie 2012.

Materialele pentru workshop vor putea fi publicate dupa peer review.  


PARTICIPANTI INSCRISI PANA LA DATA DE 7 11 2012

Nr. Crt.    Nume participant    Afilierea    Tipul Participarii    Titlul lucrarii daca e cazul
1.     Antonio SANDU    Conf.  Univ. Dr. Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi; Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.     Keyspeaker    Consilierea etica apreciativa
2.    Simona Damian    Sef lucrari dr. - UMF Iasi
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Stagiar cercetare - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi    Oral Presentation    CAPACITATEA DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR LA PACIENTII CU BOLI CRONICE - CONSIDERATII JURIDICE, ETICE SI MEDICO-LEGALE

3.     Roxana NECULA    Cercetator postdoctoral dr. - UMF Iasi
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Stagiar cercetare - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Cadru Didcatic asociat Universitatea Al. I. Cuza din Iasi    Oral Presentation    CONSIDIERATII ETICE SI SOCIALE ASUPRA ROLULUI SPIRITUALITATII IN CALITATEA VIETII PACIENTULUI CU BOLI CRONICE. O ANALIZA SOCIO-JURIDICA
4.    Irina STREBA    Cercetator postdoctoral dr. - UMF Iasi
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Stagiar cercetare - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Sef lucrari dr. - UMF Iasi Catedra de Sanatate Publica    Oral Presentation    STUDIU PRIVIND ASPECTELE ETICE SI JURIDICE ALE CONSIMTAMANTULUI IN TRANSPLANTUL DE ORGANE DE LA DONATORI DECEDATI
5.    Liliana ILIESCU    Cercetator postdoctoral dr. - UMF Iasi
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Stagiar cercetare - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Sef lucrari dr. - UMF Iasi Catedra de Sanatate Publica    Oral Presentation   
6.    Radu Damian    Sef lucrari dr. Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Oral Presentation    CAPACITATEA DE CONDUCERE A AUTOVEHICULELOR LA PACIENTII CU BOLI CRONICE - CONSIDERATII JURIDICE, ETICE SI MEDICO-LEGALE
7.    Ana Voichita Tebeanu    Asistent Universitar Universitatea Politehnica Bucuresti,
Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Oral Presentation   
8.    Irina CEHAN    Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Oral Presentation   
9.     Alisa NICA    Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.
Universitatea Petre Andrei din Iasi     Oral Presentation   
10.    George MACARIE    Bursier  postdoctoral finantat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” in baza proiectului “Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.     Oral Presentation   
11.    Adriana Mihaela MACSUT    Drd. Scoala Doctorala de Filosofie, Universitatea Bucuresti    Virtual Presentation- SKYPE/Poster    Excursus in etica aplicata
12.    Stefan GROSU    Drd. Scoala Doctorala de Filosofie, Universitatea Bucuresti    Virtual Presentation- SKYPE/Poster    Excursus in etica aplicata
13.    Andra MARIN    Lect. Drd Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Oral presentation    Referate.ro? O analiza etica asupra surselor de  documentare disponibile pe internet
14.    Ana CARAS    Drd - Universitatea Al. I. Cuza din Iasi    Keynotespeaker    Supervizarea etica in serviciile sociale
15.    Elena UNGURU    Asistent Cercetare Centrul de Cercetari Socio-Umane Lumen, Student Facultatea de Drept Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Keynotespeaker    Impactul ingrijirilor paliative la domiciliu asupra calitatii vietii pacientilor in stare terminala. Perspectiva teoretica
16.    Loredana  Terec Vlad    Profesor de la Liceul Tehnologic Scolar ”Tomsa Voda” (Solca, judetul Suceava). Masterand Expertiza Etica, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava    Oral presentation  
17.    Ana Moisoiu Atodiresei    Absolvent Master Consilerea si Admnistrarea Resurselor Umane, Universitatea din Suceava    Etica in coaching  
18.    Adina RACHIERU    Absolvent Master Managementul proiectelor si campaniilor publice Universitatea Petre Andrei din Iasi, Centrul de Cercetari Socio-Umane Lumen
Asociatia GRADECO
Oral presentation    Etica interventiei in lucru cu persoane condamnate penal
19.    Simona USURELU    Absolvent Master Supervizare si Planificare Sociala Universitatea Al. I. Cuza din Iasi
Lumen UK    Virtual Presentation- SKYPE/Poster 
20.    Oana Camelia Serban     Studenta Facultatea de Filosofie Universitatea Bucuresti    Virtual Presentation- SKYPE/Poster    Distanțe postmoderne lipovetskyene: Feminism și Feminitate. „Cea de-a treia femeie a postdatoriei” și resemnificarea relațională dintre etica grijii și etica virtuții


Last Updated on Wednesday, 05 December 2012 14:08