Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE, UNE SOLUTION POUR LA REFORME DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL ROUMAIN?

Autor: Radu CARP

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-508-0, pp. 173-184

Rezumat:

Din punct de vedere formal, Parlamentul poate fi dizolvat doar în conformitate cu articolul 89 din Constituţia României. Dacă facem apel la  teoria constituţională şi la experienţele practice ale dreptului comparat, există încă o posibilitate: el poate fi dizolvat prin alegerea unei Adunări Constituante care trebuie să redacteze textul unei noi Constituţii. Nimic nu împiedică în sistemul constituţional românesc (sau în alte sisteme constituţionale) dizolvarea Parlamentului ca efect al aprobării prin referendum a formării unei noi Adunări Constituante.

Conform teoriei constituţionale, voinţa puterii constituante transcede toate formele de regim politic. Manifestarea revoluţionară a puterii constituante nu este echivalentul unei revoluţii (aşa cum a fost cazul în Decembrie 1989) sau al unei insurecţii armate. Există situaţii în care puterea constituantă a poporului poate acţiona ca urmare a unei schimbări de intensitate mai redusă a sistemului politic.

Adunarea Constituantă trebuie să desemneze o comisie având ca sarcină redactarea a două proiecte de Constituţie. Cele două proiecte trebuie să corespundă formelor de organizare a puterilor în stat. Nu ar trebui să se procedeze ca în 1991 când poporul a ales între un proiect de Constituţie şi absenţa unei ordini constituţionale.

Parlamentul ales în 1990 a fost proclamat Adunare Constituantă ca efect al aplicării Decretului-Lege nr. 92/1990. Constituţia a intrat în vigoare în 1991. Conform articolului 60 § 1, Parlamentul este ales pentru un mandat de patru ani, iar articolul 150 § 1 spune că “legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care nu contravin prezentei Constituţii”. Dacă toate aceste norme sunt aplicate, concluzia este că Parlamentul ales în 1990 ar fi trebuit dizolvat după intrarea în vigoare a noii Constituţii. Contrar acestei logici constituţionale, Preşedintele României şi Preşedintele Senatului de la acea vreme au decis să aplice Decretul-Lege nr. 92/1990 chiar şi după intrarea în vigoare a Constituţiei. Parlamentul a fost dizolvat înainte de încheierea celor patru ani ai mandatului său. Acest precedent poate fi utilizat astăzi pentru dizolvarea Parlamentului înainte de împlinirea termenului de patru ani pe care îl prevede mandatul său. În 1992, Parlamentul s-a autodizolvat ca urmare a încetării activităţii sale de Adunare Constituantă; astăzi, el poate fi dizolvat pentru a forma o nouă Adunare Constituantă.

Download

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 10:59