Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
SUR LA NATURE JURIDIQUE DE LA COUR DE COMPTES DE ROUMANIE

Autor: Rodica Narcisa PETRESCU

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-508-0, pp. 119-127

Rezumat:

După menţionarea principalelor reglementări care s-au succedat în România referitoare la organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, se examinează principalele opinii asupra naturii juridice a acesteia, sub imperiul Constituţiei din 1991 şi al Legii organice nr. 94/1992 de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.

În prezent, potrivit art. 140 din Constituţie, revizuită şi republicată, Curtea de Conturi nu mai are atribuţii jurisdicţionale. Ca urmare, se impunea adoptarea cât mai rapid a  unei noi reglementări a acestei autorităţi, în acord cu prevederile de ordin constituţional. În acest context, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, prin care era abrogată expres Legea nr. 94/1992. Conform art. 30 din această ordonanţă, Curtea de Conturi este caracterizată ca o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică. Însă, la scurt timp, Curtea Constituţională, prin decizia nr. 544 din 24 iunie 2006, admite excepţia de neconstituţionalitate, ridicată de Avocatul Poporului şi constată că Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2006 este neconstituţională, motivându-se, printre altele, că potrivit Constituţiei, republicate, Curtea de Conturi face parte din instituţiile fundamentale ale statului, dar reglementarea sa printr-o ordonanţă de urgenţă contravine dispoziţiilor art. 115 alin. 6 din legea fundamentală, potrivit cărora ordonanţele de urgenţă nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului. În consecinţă, reglementarea legală actuală a Curţii de Conturi este tot Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, se susţine că independenţa de care se bucură Curtea de Conturi în desfăşurarea activităţii sale, faptul că ea decide în mod autonom asupra programului său de control şi prezintă un raport anual în faţa Parlamentului, sunt câteva argumente pentru a considera că ne aflăm în prezenţa unei autorităţi administrative centrale autonome. Totodată, se arată că trebuie adoptată cât mai rapid o nouă lege organică de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, în acord cu reglementările Constituţiei din 1991, republicată, şi cu cele europene în materie.

Download

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 10:56