Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
DE LA SEPARATION DES POUVOIRS AUX CONTRE-POUVOIRS: «L'ESPRIT» DE LA THEORIE DE MONTESQUIEU

Autor: Fabrice HOURQUEBIE

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-508-0, pp. 59-68

Rezumat:

Analiza democraţiei constituţionale în termeni de puteri şi contra-puteri este o nouă lectură, mai contemporană, a teoriei lui Montesquieu privind separaţia puterilor în stat. Noţiunea de contra-putere condensează geniul lui Montesquieu: «le pouvoir arrête le pouvoir» se înţelege azi prin ideea conform căreia, în democraţie, fiecare putere trebuie să întâlnească în faţa ei o contra-putere suficient de legitimă şi performantă pentru a o înfrâna. Astfel, motivarea de contra- putere este înainte de toate funcţională: primul său rol este de a modera puterile prin mobilizarea unei facultăţi de a statua sau a unei facultăţi de a împiedica. Dar contra-puterea nu poate fi credibilă pur şi simplu, ci cu condiţia de a fi dotată cu o eficacitate adecvată, adică perceptibilă din punct de vedere al reechilibrului puterilor. Putem spune că nu orice putere poate fi contra-putere şi că noţiunea rămâne delicată în ce priveşte determinarea consistenţei sale. Astfel, o diferenţiere între contra-puteri este posibilă în sensul de a deosebi contra-puterile esenţialmente juridice (puterea jurisdicţională) de cele esenţialmente politice (opoziţia). Criterii mai precise ne permit să facem distincţia între contra-puterile structurale şi cele care sunt mai conjuncturale. Până la, în mod paradoxal, a exclude din tipologia contra-puterilor prima dintre puteri: poporul.

Download


Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 10:54