Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
LA SOUVERAINETE D'ETAT ET L'INTEGRATION EUROPEENNE

Autor: Marius Balan

Editura:  Institutul European

Cod ISBN: 978-973-611-508-0, pp. 27-47

Rezumat:

Concept cheie pentru înţelegerea statului modern, noţiunea de suveranitate a fost supusă unor reevaluări, nuanţări, reformulări, reinterpretări succesive, concomitent şi în aceeaşi măsură cu evoluţia reprezentărilor despre stat. Utilizarea acestui concept pentru justificarea ori legitimarea unor poziţii politice diferite sau opuse este o dovadă semnificativă a relevanţei şi a perenităţii acestuia.

Natura juridică specială a Uniunii Europene reclamă examinarea suveranităţii dintr-o perspectivă diferită. Cedarea progresivă a prerogativelor suverane de către statele membre ale Uniunii impune reevaluarea conţinutului şi funcţiilor suveranităţii în dreptul public şi în teoria contemporană a statului. Prezenta lucrare susţine teza că transformarea cea mai importantă pe planul teoriei suveranităţii priveşte problema titularului acesteia, suveranitatea rămânând în continuare necesară în mod indispensabil pentru legitimarea deciziilor entităţii politico-statale supranaţionale europene.

Download

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 10:53