Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEII

Autor: Aurora CIUCA

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 130-142

Rezumat:

Violenţa împotriva femeii nu reprezintă astăzi doar o problemă de familie, privată, afectând doar „părţile”, ci devine din ce în ce mai mult o problemă a societăţii şi un obiectiv de interes internaţional.

Lucrarea de faţă aduce în discuţie, în primul rând, dispoziţiile Convenţiei referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor şi ale Declaraţiei ONU cu acelaşi titlu, ca documente cu caracter de universalitate ce stabilesc coordonatele acţiunii statelor în acest domeniu.

În vederea analizării măsurilor concrete întreprinse împotriva formelor de violenţă am apelat la exemplul Statelor Unite, procedând la o prezentare comparativă atât a măsurilor sociale cât şi a celor legislative şi, în final, la o succintă prezentare a fenomenului în România.


Last Updated on Wednesday, 14 September 2011 16:09