Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
TIMPUL CREATOR LA GANDITORI ROMANI DIN SECOLUL XX

Autor: Petre DUMITRESCU

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 86-93

Rezumat:

Studiul examinează tema începutului din perspectiva raporturilor întreţinute de cultura română cu timpul şi mai ales a modului cum au fost teoretizate şi valorizate aceste raporturi de gânditori reprezentativi din secolul XX, precum N. Ionescu, L. Blaga, M. Eliade, C. Noica, D. Stăniloaie, E. Cioran, M. Vulcănescu ş.a. Aceştia au constatat, în acord cu experienţele istorice de pe acest „pământ de cumpănă”, trâirea „atemporală a timpului”, generatoare a ceea ce s-a numit „adamism românesc”. Aceasta înseamnă că răspunsurile la provocările istoriei s-au consuma cu predilecţie în planul vieţii spiritului, al contemplaţiei şi numai parţial, fragmentar în acela al făptuirii, al acţiunii istorice energice.

Last Updated on Wednesday, 14 September 2011 16:07