Regulament de exploatare a retelei de calculatoare UMK

Universitatea „Mihail Kogalniceanu”

Departamentul de Informatica

Regulament de exploatare a retelei Universitatii „Mihail Kogalniceanu” (UMK)

1. Necesitatea documentului

Acest document stabileste strategiile de exploatare a retelei Universitatii „Mihail Kogalniceanu”, denumita in continuare reteaua UMK, defineste un cadru minimal privind exploatarea resurselor retelei locale si enumara actiunile specifice unor situatii date si, in particular, obligatiile administratorului de retea si a persoanelor cu acces la reteaua UMK.

Documentul este deci, necesar, deoarece cunoasterea si respectarea acestor reguli este obligatorie pentru toti angajatii UMK ce utilizeaza la birou un sistem de calcul.

Normele cuprinse in prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligatii legale imperative sau deontologice ce revin Universitatii

2. Reguli generale de asigurare a securitatii retelei

i)                   De fiecare data cand apare o problema la echipamentul de calcul, se ia legatura cu administratorul de sisteme pentru rezolvarea acesteia. Se semnaleaza, de asemenea si toate evenimentele ce au legatura cu reteaua electrica.

ii)                Pentru protejarea sistemului de calcul impotriva virusilor informatici, fiecare calculator va avea instalat un program antivirus si un firewall, care va fi lasat sa lucreze in background. In fiecare dimineata, la deschiderea calculatorului, acesta isi actualizeaza fisierele automat de pe internet. Acest proces nu va fi intrerupt. O data pe saptamana va trebui efectuata o scanare completa a sistemului, pentru depistarea eventualelor fisiere corupte. Acest lucru va fi facut de fiecare utilizator, sau, acolo unde este cazul (daca e nevoie), de catre administratorul de sisteme.

iii)              Angajatii universitatii vor folosi un cont oficial de mail pentru corespondenta oficiala (de exemplu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), iar pentru corespondenta personala, un cont ( de preferinta pe yahoo). Fisierele atasate mesajelor care provin de la persoane necunoscute, sau care au extensii de tipul .exe, .zip etc. , nu se vor deschide, deoarece pot intala virusi in calculator.

iv)               Sistemul de chat Yahoo Messenger este un sistem gratuit foarte popular si facil de a purta conversatii in timp real. Fiecare angajat al UMK ce are in biroul sau un sistem de calcul legat la Internet este rugat sa stea logat la sistemul de chat Yahoo Messenger, fiind vizibil si disponibil pentru orice tip de comunicare profesionala intre angajatii UMK.

v)                  Se va avea mare grija la modul cum se partajeaza resursele personale in retea. Daca dati acces la calculatorul dumneavoastra prin functia Sharing files and folders, va recomandam sa o faceti doar cu acces de citire, nu si de scriere, si doar pe perioada cat este necesar acest lucru.

vi)               Regulat (cel putin o data la 3 luni) se va solicita administratorului de sisteme sa efectueze o verificare a sistemului de calcul (defragmentarea si curatarea unitatilor de volum, stabilirea unui punct de restore). Pentru efectuarea acestor operatii se va semna o condica a administratorului de sisteme.

vii)             Parolele de acces in retea, cele de la mail, precum si parola pentru sistemul UMS se schimba cu regularitate (o data pe an). Parolele trebuie sa aiba, in general, peste 4 caractere, maxim 14, si anume cifre, litere (majuscule sau minuscule) si caractere speciale (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ' ? , . /). Acestea trebuie sa fie greu de ghicit, dar totusi usor de tinut minte de catre utilizatori. Pentru ca o parola sa fie bine aleasa, aceasta trebuie sa contina semne din cele trei categorii amintite anterior, sa contina un semn special (in oricare dintre pozitiile 2-6) si sa nu contina numele sau id-ul dumneavoastra.

viii)          Parolele nu se dau nimanui pentru a fi utilizate, si trebuie tinute minte. Daca este totusi absolut nevoie sa le scrieti, scrieti-le pe hartii ce nu intra niciodata in posesia altcuiva. Daca aveti banuiala ca a fost compromisa parola dumneavoastra, schimbati-o imediat.

3. Obligatiile administratorului de sisteme

Fata de utilizatorii de sisteme de calcul din universitate, administratorul are urmatoarele obligatii:

i)             Sa efectueze, o data la 3 luni, o verificare a sistemului de calcul si cateva operatiuni de intretinere ( o scanare completa antivirus, o defragmentare si o curatare a harddiscului,  o analiza succinta a modului de functionare si a consumurilor). Corespunzator, utilizatorul sistemului va semna o fisa care sa ateste efectuarea  acestor operatiuni.

ii)          Sa instruiasca personalul cu privire la utilizarea sistemului UMS si a celorlalte resurse ale retelei.

iii)        Sa primeasca solicitarile angajatilor cu privire la imbunatatirea si completarea sistemelor de calcul si a consumabilelor, pentru a le inainta Sefului de departament si a fi discutate in sedinta de Birou Senat.

iv)         Sa actualizeze inventarul echipamentelor IT pe universitate ori de cate ori este cazul (la achizitionari sau casari)

4. Resursele retelei

Resursele hard si soft sunt partajate in retea astfel incat sa profite tuturor angajatilor UMK, iar punerea la dispozitia colegilor a echipamentelor din birou (imprimanta, scanner, fax etc.), prin acceptarea accesarii acestora prin retea, este o componenta a unei practici colegiale adecvate.  In acest sens, dat fiind faptul ca nu toate calculatoarele din Universitate sunt in acelasi grup (exista doua grupuri diferite, Laborator si Universitate), angajatii UMK vor fi logati la sistemul de mesagerie Yahoo Messenger, pentru a fi usor contactati de colegi, in probleme de serviciu.

5. Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

(1) UMK utilizeaza datele cu caracter personal ale studentilor si masteranzilor prin intermediul unei baze de date alcatuite din informatii obtinute direct de la acestia, prin consimtamantul lor. Scopul prelucrarilor este subordonat obiectivelor generale ale UMK

(2) UMK este responsabila pentru datele cu caracter personal referite la al. 1, aflate sub controlul sau, precum si pentru datele transferate catre terti.

(3) Persoanele care vor raspunde pentru respectarea dispozitiilor legale din domeniul protectiei persoanelor si a datelor cu caracter personal, precum si a principiilor prevazute in prezentul Regulament sunt numai persoane angajate in cadrul UMK si care au ca atributii colectarea, utilizarea, prelucrarea, datelor cu caracter personal.

(4) In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, se cere consimtamantul persoanelor vizate. Acesta constituie, alaturi de Ordinul nr. 4651/2009, garantii care insotesc dezvaluirea datelor catre terti.

(5) Consimtamantul de colectare a datelor cu caracter personal se exprima prin completarea de declaratii insotite de note de informare a persoanelor vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment, sub conditia avizarii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata in legatura cu procedura si efectele retragerii consimtamantului.

(7) UMK va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care persoana vizata isi da anterior consimtamantul si pentru prelucrarea in alte scopuri sau in alte cazuri permise de lege.

(8) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajatilor UMK, in indeplinirea obligatiilor de serviciu.

(9) UMK se obliga sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea datelor cu caracter personal de o maniera exacta, completata si actualizata, pentru a indeplinii scopurilor pentru care acestea au fost colectate.

(10) Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pe perioada necesara indeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.

(11) Pesoanele vizate au dreptul sa se informeze cu privire la datele personale proprii detinute de UMK, utilizand in acest scop diverse cai comunicare (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , fax, cerere scrisa)

(12) O persoana vizata nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal ale altei persoane vizate.

(13) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitatii si a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum si de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestatii.

(14)Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(15) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(16) UMK este obligata sa rezolve plangerile si orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile prevazute de lege.

UMK are obligatia de a lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. In acest scop la bazele de date vor avea acces numai persoane autorizate , iar copierea datelor se va putea face numai la locul in care sunt gestionate.

Universitatea „Mihail Kogalniceanu” prelucreaza date cu caracter personal,  in conformitate cu Legea 677-2001. Pentru asigurarea protectiei datelor prelucrate sunt convenite urmatoarele masuri interne:

-         bazele de date sunt stocate conform standardelor de securitate, asigurandu-se doar accesul autorizat la acestea

-         accesul angajatilor la aceste date este posibil doar pe baza unei politici de parole

6. Sanctiuni

Abaterile de la prezentul regulament vor fi analizate in Sedinta de Birou Senat. Aplicarea acestor sanctiuni nu inlocuieste raspunderea civila, administrativa sau penala.

Director Departament Informatic                                     Administrator de retea

Lect. drd. A. Marin                                                               Informatician Laura SasuAprobat,Last Updated on Thursday, 20 October 2011 08:14