Regulamentul Centrului de conferinte al UMK

I.             DISPOZITII GENERALE:

Art.1 Centrul de Conferinte al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi este o unitate academica de cercetare, fara personalitate juridica, organizat in cadrul universitatii, constituit in vederea concentrarii si dezvoltarii experientei profesionale, pentru desfasurarea unei cercetari stiintifice performante in domeniul stiintelor juridice, relatiilor internationale si comunitare, sociologice, precum si al administratiei publice, avand ca finalitate diseminarea informatilor obtinute in urma cercetarii stiintifice.

Art.2  Centrul de Conferinte al Universitatii „ Mihail Kogalniceanu”  Iasi se constituie in temeiul Hotararii de Senat nr. 21 din.01.01.2008 , in conformitate cu normele prevazute in Carta Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi.

Art.3 Centrul de Conferinte din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi isi desfasoara activitatea atat la sediul UMK din Iasi cat si  in Suceava, Str. Mihai Viteazu nr. 24, cod. 720059, in cadrul Colegiului National „Petru Rares”; tel/fax 0230/ 524342, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Art.4 Centrul de Conferinte al Universitatii „ Mihail Kogalniceanu” din Iasi isi desfasoara activitatea in baza prezentului regulament si este subordonat Biroului Senat.

Art.5 Centrul de Conferinte are un Director ce este responsabil pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea sarcinilor ce-i revin Centrului si colaboreaza, in actiunile sale cu toate celelalte structuri ale Universitatii, dupa caz.


II  SCOPUL SI OBIECTIVELE

Art.6 Scopul Centrului de Conferinte il constituie promovarea cercetarii aplicative si fundamentale performante in domeniul stiintelor juridice, relatiilor internationale si comunitare, economice, sociologice precum si al administratiei publice prin stimularea colaborarii, a schimbului de idei si a valorificarii experientei tuturor specialistilor in domeniu. Centrul de Conferinte din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi contribuie totodata si la formarea si incurajarea cercetarii studentesti.

Art.7 Centrul de Conferinte al UMK organizeaza  conferinte, seminarii, simpozioane (cel putin 3 astfel de evenimente/ semestru), este deschis colaborarii stiintifice atat intre institutiile si unitatile de profil din tara si din strainatate, scop in care se pot incheia acorduri, cat si in cadrul unor programe nationale sau internationale.

Art.8 Centrul de Conferinte al UMK planifica si asigura buna desfasurare a tuturor evenimentelor organizate de Universitatea „Mihail Kogalniceanu”, folosind pentru aceasta toate resursele umane si materiale ale universitatii.

Art.9 De asemenea, Centrul de Conferinte isi propune sa administreze resursele materiale ale universitatii (spatii, dotari etc.) intr-un mod eficient, initiind in acest scop activitati economice cu parteneri externi.

III. ACTIVITATILE  CENTRULUI  DE CONFERINTE:

  1. Organizeaza conferinte in fiecare semestru al anului academic (cu o frecventa de cel putin trei pe semestru) sustinute de cadre didactice ale Universitatii.
  2. Organizeaza seminarii, conferinte sustinute de parteneri ai UMK, de profesori invitati din alte centre universitare tara sau din strainatate.
  3. Elaboreaza  calendarul evenimentelor organizate de  UMK.
  4. Participa activ la organizarea sesiunilor si conferintelor anuale  de comunicari stiintifice a cadrelor didactice si a sesiunii studentesti.
  5. Contribuie la buna organizare si derulare a evenimentelor organizate in parteneriat cu alte institutii de invatamant superior, organizatii guvernamentale sau neguvernamentale, asociatii si fundatii locale sau nationale.
  6. Cu suficient timp inaintea fiecarui eveniment, intocmeste o strategie, aprobata de conducerea Universitatii si urmareste respectarea ei.
  7. Urmareste si gestioneaza  cheltuielile angajate cu aceste ocazii si intocmeste un raport final de activitate dupa fiecare eveniment. Dupa ce evenimentul s-a  consumat, se asigura ca informatii si fotografii relevante vor fi publicate pe site-ul universitatii si la avizier.
  8. Analizeaza diversele oferte  pentru inchirierea spatiilor. Ulterior, Centrul de Conferinte selecteaza cererile de inchiriere a spatiilor si solicita aprobarea Biroului Senat pentru incheierea contractelor.
  9. Colaboreaza cu Departamentul de Imagine, cu Serviciul Administrativ, cu Serviciul Contabilitate, cu Departamentul Informatic, cu Biroul Senat , cu Departamentul Relatii internationale in vederea diseminarii informatiilor privind evenimentele organizate si a promovarii imaginii UMK.
  10. In cadrul Centrului de Conferinte al UMK  nu se pot organiza actiuni cu caracter politic, religios sau discriminatoriu.PRESEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 08:16