Regulamentul Centrului de consiliere si orientare in cariera

I.             ORGANIZAREA CENTRULUI:


CCOC este o structura a Universitatii „ Mihail Kogalniceanu”  Iasi, aflata in subordinea  Senatului Universitatii „M. Kogalniceanu”.


MISIUNEA CENTRULUI:

CCOC isi propune sa faciliteze dezvoltarea carierei studentilor si absolventilor UMK ca o parte integrata a programului lor academic.

CCOC este un centru de consiliere si recrutare care sprijina elevii de liceu din anii terminali, studentii si absolventii cu studii superioare in realizarea lor profesionala. Firmele care solicita serviciile noastre isi vor asigura un personal inalt calificat, care le va conferi succesul. Suntem o echipa tanara, dinamica si motivata in a ne indeplini obiectivele.


SCOPUL PRINCIPAL:

Scopul principal CCOC este de a asigura studentilor si absolventilor care i se adreseaza servicii de informare profesionala si orientare in cariera.

Obiectivele specifice ale CCOC sunt consilierea cariere si facilitarea legaturii dintre studenti, absolventi si piata muncii.

SEDIUL CCOC


Sediul CCOC este la Iasi, Universitatea „Mihail Kogalniceanu”, str. Balusescu nr.2, tel. 0232/212416, fax 0232/279821, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it si dispune de conditiile materiale necesare bunei desfasurari a activitatii.


II. ORGANIGRAMA CCOC:


Membrii fondatori ai CCOC sunt: coordonatorul, indrumatorul in cariera, consilierul cultural, psihologul si reprezentantul studentilor.

Noii membri sunt admisi in cadrul CCOC pe baza de interviu.


III. ACTIVITATI CCOC:

Activitatile care urmeaza a fi intreprinse de CCOC sunt hotarate de conducerea CCOC  cu majoritatea absoluta de voturi si aprobate de Senat.

Activitatile specifice CCOC sunt urmatoarele:

A. Consiliere

  • consiliere educationala:

- informare cu privire la facilitatile acordate studentilor;

- informare cu privire la obtinerea de atestate profesionale sau de competenta (programe MBA, teste TOEFEL, GRE, GMAT, SAT, DALF, ECDL)

- orientare in vederea cunoasterii oportunitatilor profesionale care rezulta din oferta educationala a UMK ;

- organizarea de procese simulate in vederea definitiva cunostintelor teoretice;

- organizarea de schimburi de experienta interuniversitare cu universitati din Iasi si din tara;

- colabora cu diversele asociatii si organizatii profesionale analoage nationale si internationale.

- organizarea de evenimente CCOC (targuri de prezentare a ofertei universitare si postuniversitare)


  • consiliere in cariera:

- consiliere in elaborarea scrisorii de motivatie si a CV-ului;

- pregatire psiho-fizica in vederea interviului de angajare;

- orientarea profesionala in functie de  pregatirea academica;

- identificarea cerintelor aferente diverselor profesiuni;

- inlesnirea angajarii pentru studentii si absolventii UMK si a altor studenti care apeleaza la CCOC in baza unei cereri scrise si plata unei taxe ;


  • consiliere psihologica:

- diagnoza aptitudinilor si capacitatilor;


B. Administrarea resurselor informationale

  • Realizarea unei baze de date computerizate cu studentii si absolventii care sunt in cautarea unui loc de munca;
    • Sistematizarea ofertei pietei de munca intr-o colectie computerizata de date;
  • Alcatuirea de resurse de informare cu privire la oportunitatile de perfectionare postuniversitara in tara si strainatate.
  • Sistematizarea unei colectii de modele de CV-uri, de scrisori de intentie si  a altor documente necesare perfectionarii continue sau angajarii.
  • conceperea si distribuirea de afise, brosuri si fluturasi de informare (participa toti membrii CCOC si studentii voluntari);C. Atragerea de fonduri pentru diversificarea activitatilor CCOC.

- activitati in scopul promovarii programelor CCOC si pentru strangerea de fonduri pentru organizarea Centrului, cu participarea  tuturor membrilor CCOC si a studentilor voluntari.IV. BENEFICIARI

CCOC se adreseaza:

A. Liceenilor, viitori studenti ai UMK cu

- activitati de informare cu privire la oferta educationala a UMK;

- activitati de orientare si consiliere vocationala prin mijloace de testare psihologica;

- familiarizarea cu specificul statutului de student


B. Studentilor

- activitati de informare privind sistemul de credite, regulamentele universitatii, bibliotecile existente;

- activitati de orientare spre ONG-uri in vederea desfasurarii de activitati de voluntariat si colaborare;

- asistenta acordata cu privire la oportunitatile de studiu in strainatate;

- facilitarea si informarea cu privire la posibilitatile de efectuare a practicii profesionale obligatorii sau voluntare;


C. Absolventilor UMK care se afla in cautarea unui loc de munca

- acces la ofertele de munca on-line;

- consilierea in vederea contactarii unui angajator;

- asistarea absolventilor in conceperea de CV-uri si scrisori de intentie si motivatie;

- prezentarea de informatii si oferirea de acces la informatiile existente on-line cu privire la cererea si oferta pietei muncii;

- recrutarea si selectia celor care vor sa participe la un interviu;


D. Firme angajatoare

- acces la baza de date a absolventilor si studentilor aflati in cautarea unui loc de munca;

- preselectarea candidatilor in functie de cerintele firmelor angajatoare;

- primirea ofertelor locurilor de munca (formulare standard pe care trebuie sa le completeze angajatorii), prin e-mail sau fax;

- testarea psihologica a candidatilor, la cererea angajatorului;


V. PROCEDURI DE LUCRU CCOC

1. Atragerea elevilor din anii terminali, a studentilor si a absolventilor prin promovarea serviciilor oferite de CCOC in randul acestora.

Actiunile de promovare periodice au loc la solicitarea coordonatorului CCOC, conform activitatilor enumerate mai sus.

2. Consilierea in elaborarea CV-ului si a scrisorii de motivatie si pentru prezentarea la un interviu de angajare (sub forma de consiliere individuala si de grup).

Consilierea individuala si de grup are ca obiect:

-         Sa abordeze selectia profesionala ca o etapa complexa in urma careia pot sa dobandeasca un loc de munca;

-         Sa-si alcatuiasca planul profesional de cariera;

-         Sa stie sa elaboreze un CV;

-         Sa elaboreze o scrisoare de prezentare sau de motivatie, respectand rigorile stiintifice specifice;

-         Sa invete comportamentele necesare interviului de selectie;

-         Sa cunoasca descrierea postului pentru care candideaza;

-         Sa-si cunoasca posibilitatile intelectuale, fizice si adaptive pentru postul care candideaza;

-         Sa dobandeasca competente specifice necesare integrarii profesionale.

3. Evaluarea psihologica a studentilor si absolventilor:

-         Programarea persoanelor interesate;

-         Aplicarea unor teste care sa evidentieze inclinatiile vocationale;

-         Informare elevilor, studentilor si absolventilor cu privire la concluziile testelor si discutarea lor;

-         Utilizarea rezultatelor in sprijinirea elevilor, studentilor si absolventilor in alegerea carierei;

-         Utilizarea rezultatelor testelor in selectia profesionala pentru postul/posturile pentru care a fost solicitata testarea psihologica.


VI. Drepturile si Obligatiile Membrilor CCOC:


1. Drepturi

Libertate de exprimare si de actiune in cadrul CCOC.

2.Obligatii

Membrii CCOC sunt obligati:

-    Sa respecte procedurile de lucru stabilite in acord Statut si in prezentul regulament;

-    Sa respecte legislatia in vigoare;

-   Sa respecte confidentialitatea informatiilor din bazele de date ale CCOC. Este interzisa folosirea informatiilor din bazele de date in orice alte activitati, in afara celor pentru care au fost constituite;

-   Sa colaboreze in mod profesionist cu celelalte departamente ale Universitatii;

-   Sa respecte deontologia si etica profesionala;

-   Sa nu desfasoare la Centru actiuni cu caracter politic, religios sau discriminatoriu;

-   Sa trateze persoanele care apeleaza la serviciile Centrului cu amabilitate si profesionalism.

 

RECTOR,

Prof. univ.dr. Genoveva VRABIE

Last Updated on Wednesday, 07 September 2011 08:16